มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย

THE WILD ANIMAL RESCUE FOUNDATION OF THAILAND (WAR)

 

ที่อยู่ : 235 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Address : 235, Sukhumvit 31, Sukhumvit Rd, Khlongtun , Vattana, Bangkok 10110,Thailand

Tel/โทรศัพท์ : (662) 0-2261-9670 , 0-2261-7672 , 0-2662-0898

Fax/โทรสาร : (662)0-2261-9670 , 0-2261-7672 , 0-2662-0898

Homepage : WWW.war-thai.org

E-mail : war@war-thai.org

President/ประธานกรรมการ : นายพงศ์ศักดิ์ เวชชาชีวะ

Secretary/เลขาธิการ : นางพรเพ็ญ พยัคฆาภรณ์

วัตถุประสงค์ :

1.     รณรงค์ ต่อต้าน ป้องกันการล่าและการทารุณสัตว์ป่า

2.     ช่วยเหลือสัตว์ป่าทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่าที่พิการหรือถูกทารุณ โดยให้มาใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติในศูนย์ของมูลนิธิฯ

3.     ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกประเทศ

 

บทบาทสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันการล่า การทารุณสัตว์ป่า และการค้าสัตว์ที่ผิดกฎหมาย ช่วยเหลือสัตว์ป่าทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่าที่พิการหรือถูกทารุณ โดยให้มาใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติในศูนย์ของมูลนิธิฯ